Körüklü contanın (5) sökülmesi ve takılması

Son güncelleme zamanı 10.03.2021 10:32
  • Cihazın içinde yapılacak tüm işler belirli beceriler ve bilgiler gerektirir ve yalnızca kalifiye ve yetkili Servis Mühendisleri tarafından gerçekleştirilebilir.
  • Bu platforma bir AÇMA / KAPAMA anahtarı takılı değildir.
  • Dahili bileşenlere erişmeden önce, güç kaynağının bağlantısını kesmek için fişi prizden çıkarın.
  • Mekanik parçadaki bazı bileşenler yaralanmalara neden olabilir, bu nedenle uygun koruyucu giyin ve dikkatli olun.
  • Cihazı yan yatırmadan önce daima tüm suyu boşaltın.
  • Cihazın bakım veya başka bir nedenle yan yatırılması gerekiyorsa, ana devre kartına herhangi bir artık su düşme riskini önlemek için sol tarafına yatırın.
  • Cihazı asla sağ tarafına (elektronik kontrol sistemi tarafı) yerleştirmeyin: Deterjan bölmesindeki suyun bir kısmı elektrikli / elektronik bileşenlere sızabilir ve bunların yanmasına neden olabilir


Körüklü conta nasıl değiştirilir