Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Electrolux Dayanıklı Tüketim Mamülleri San.ve Tic. A.Ş.’nin (“Electrolux” veya “Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız doğrultusunda Kanun’a uygun şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirerek gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

  1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

Tarafınıza ait kişisel veriler, Electrolux tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle toplanmakta, işlenmekte, kaydedilmekte, saklanabilmekte, sınıflandırılabilmekte, güncellenebilmekte ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilmekte/aktarabilmektedir.

Electrolux olarak, kişisel verilerinizi korumada en yüksek seviyede hassasiyet göstermekte ve her türlü kişisel verilerinizin Kanun’a uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KAPSAMI

Şirketimiz tarafından bu aydınlatma metninde yer alan kategorilerde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir.

Tüzel kişi müşteri yetkili temsilcisi sıfatıyla Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayan, üye profili oluşturan, ve verileri böylece işlenen gerçek kişiler için bu aydınlatmaya ilişkin hususlar geçerlidir. İmza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vekaletname, mahkeme kararları, talimat ve benzeri yollarla kişisel verileri işlenen tüzel kişi temsilci/ortak/vekil/gerçek faydalanıcı sıfatını haiz diğer gerçek kişilerin Kanun kapsamında aydınlatılması sorumluluğunun tüzel kişiliğin kendisine ait olduğunu önemle hatırlatırız.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

1) Şirketimiz tarafından, yetkili servis, bayilerimiz, anlaşmalı lojistik firmaları aracılığı ile ürün ve hizmetlerimize yönelik alışverişlerinizde kişisel verilerinizin işlenmesi

Kişisel Veri

                İşlenme Amacı

                Hukuki Sebebi

• Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi, TCKN Bilgisi)

• İletişim Bilgisi (e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)

• Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün bilgisi, sipariş tamamlanma bilgisi, tamir bakım bilgisi, iade/değişik bilgisi, önceki siparişler bilgisi, fatura ve ödeme bilgileri, kurulum bilgisi, garanti bilgisi, yetkili servis hizmeti bilgisi, alışveriş yapılan bayi bilgisi)

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satışının gerçekleştirilmesi,

• Ürün ve hizmetlerimizin satış sonrası teslim, kurulum, iade, bakım veya onarım gibi hizmetlerinin sunumu,

• Satın alınan ürünlerimizin garanti işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

• Satın alınan ürün ve hizmetlere ilişkin yetkili servis hizmetinin sunumu.

 

• Kişisel verileriniz Şirketimiz ürün veya hizmetlerine ilişkin gerçekleştirmiş olduğunuz alışveriş kapsamında satış sözleşmesi uyarınca gerekli yükümlülüklerin (ürün teslimi, kurulum, vb.) yerine getirilmesi ile

• Ürünlerimizin satış sonrası kurum, garanti, bakım veya onarım gibi hizmetlerinin sunulması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ise hukuki yükümlülüklerimiz (ör. 6502 sayılı Tüketici Kanunu) kapsamında olmasına binaen kişisel verileriniz hukuki yükümlülük şartı kapsamında işlenmektedir.

 

 

2) İnternet sitemize gerçekleştirilen üyelikler kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi:

Kişisel Veri

                İşlenme Amacı

                Hukuki Sebebi

• Kimlik Bilgileriniz (isim, soyisim bilgisi)

• İletişim Bilgisi (e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)

• Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün bilgisi, garanti bilgisi)

• İşlem Güvenliği Bilgisi (üyelik şifre bilgisi)

 

• İnternet sitemize üye olunması,

• Üyelik iptali işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

• Üyelik kapsamında alınan bilgi güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

• E-posta veya telefon numarası doğrulama işlemlerinin yürütümü.

• Kişisel verileriniz Şirketimiz internet sitemize üye olunması ile sizlere sunulan hizmetlerden faydalanmanız amacıyla işlenmektedir.

 

3) Müşteri ilişkileri yönetimi ile elektronik ortam yazılımları, çağrı merkezi hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi:

Kişisel Veri

                İşlenme Amacı

                Hukuki Sebebi

• Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi, TCKN)

• İletişim Bilgisi (e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)

• Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün bilgisi, sipariş tamamlanma bilgisi, iade/değişik bilgisi, önceki siparişler bilgisi, kurulum, iptal bilgisi, garanti bilgisi, tamir, bakım, yetkili servis hizmeti bilgisi, alışveriş yapılan bayi bilgisi, müşteri talep ve şikâyetleri bilgisi)

• İnternet sitemizden erişim sağlanan veya mesajlaşma uygulamaları vasıtası ile müşterilerimizin talep ve şikayetlerinin alınması ile değerlendirilmesi

• Müşterilerimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,

• Müşteri talep ve şikâyetlerinin şirket içi raporlamalarının gerçekleştirilmesi ile iş süreçlerinin iyileştirilmesi,

• İş ortaklarımızın müşterilerimize yönelik sunduğu kampanya veya fırsatlardan faydalanılması halinde kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

• Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel veriler işlenebilecektir. Bu doğrultuda müşteri memnuniyetinin sağlanması devamlılığın sağlanması, müşteri kaybının önlenmesi ve yeni müşteri kazanımının- önemine binaen Şirketimizin meşru menfaati doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir.

 

4) Electrolux olarak hukuki yükümlüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi

Kişisel Veri

                İşlenme Amacı

                Hukuki Sebebi

• Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi, TCKN)

• İletişim Bilgisi (e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)

• Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün bilgisi, sipariş tamamlanma bilgisi, iade/değişik bilgisi, önceki siparişler bilgisi, kurulum bilgisi, garanti bilgisi, iptal, tamir, bakım yetkili servis hizmeti bilgisi, alışveriş yapılan bayi bilgisi, müşteri talep ve şikâyetleri bilgisi)

•              Şirket dışarı açılan kapı önleri ve showroom'ların güvenlik kameraları ile izlenmesi

·         Çalışanlardan işe giriş-çıkış-güvenlik amaçları ile biyometrik veri girişi

·         Araç takip sistemleri (zimmet formu ile aracın eşleşmesi)

·         Bayi, servislerin ve iş ortaklarının çalışanlarına ilişkin ad-soyad- TCKN, sigorta verileri, sicil kaydı, kimlik belgesi örneği, eğitim-öğrenim belgeleri, vergi levhası, ikametgah bilgisi, fotoğraf, özgeçmiş

• Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

• Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması

• Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

• Satış doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi

• Fiziksel Mekan Güvenliği, Çalışan Güvenliğinin Temini

·         Hizmet veren çalışanların, iş ortaklarının güvenlik, iletişim, hizmet süreçlerinin yürütülmesi

 

• Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülme şartı (ör. faturada hangi verilerin olması gerektiği Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenmiştir),

• Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen hukuki yükümlülük (ör. Kanun uyarınca veri sorumlularının veri güvenliğini sağlama yükümlülükleri bulunmaktadır),

• Kanun 5 inci maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (ör. Herhangi bir hukuki uyuşmazlığa konu olması halinde delil niteliğine haiz olması durumu),

• Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel veriler işlenebilecektir. Bu doğrultuda Şirketimizin ticari faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ilgili kapsamda değerlendirilmektedir.

 

  1. VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla, Genel Müdürlük, müşteri görüşmeleri, Çağrı Merkezi ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, Mobil ve İnternet üyelik kullanımları, internet sitemiz üzerinden yapılan dijital başvurular, sosyal medya, SMS kanalları, destek hizmeti aldığımız sair şirketler vb. diğer kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki Kurumumuz hizmet kanallarından doğrudan veya dolayı şekilde yasal veya sözleşme kaynaklı hukuki sebeplerden dolayı temin edilebilir.

Doğrudan Veri Toplama Yöntemleri;

Dolaylı Yoldan Veri Toplama Yöntemleri;

Şirketimizin veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için şirketimizin web sitesinde yer alan “Veri Politikasını” inceleyebilirsiniz.

Bu amaçla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Kişilere Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, Trive tarafından veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK’da öngörülen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

  1. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verileriniz, Şirketimizin bölgesel anlamda bağlı olduğu grup Şirketi Electrolux Professional ve Grup Şirketlerinin Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde yer alan ve organizasyon şeması ile bağlı bulunduğu Polonya, İsveç, İtalya, Hollanda ile yapılan finansal ve faaliyet raporlamaları sırasında, depolama, server ve mail hizmetleri almamız, güvenlik ve teknolojik hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere faaliyet konusunda belirtilen amaçlarla aktarılacaktır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil, kişisel verilerin veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da Şirketimiz tarafından kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecektir. Aktarım yapılacak olan ülkenin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek olan yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında yer almaması durumunda, Şirketimize ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen tarafından yeterli koruma yazılı olarak taahhüt edilecek ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izni alınacaktır.  

  1. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

haklarına sahiptir.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde;

 

 

başvurularınızı KVKK’nın 13. maddesi ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in başvuru usulünü düzenleyen 5.maddesine uygun şekilde iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebiniz kabul edilecek veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilecek olup, cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

 

Son güncelleme tarihi: 05/01/2024